OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 1 lớp 3 Family and Friends Lesson 4 - Phonics


Bài học Lesson 4 - Unit 1 Family and Friends 3 hướng dẫn các em cách phát âm các từ vựng có chứa o, u, đồng thời biết cách phân biệt với các từ có chứa âm i, a. Ngoài ra các em còn có được cơ hội luyện kĩ năng phát âm qua các lời bài hát vui nhộn, dễ nhớ. Chúc các em học vui!

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Lesson 4 Unit 1 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Pot

Fox

Hop

Rug

Bug

Sun

Tạm dịch

Cái nồi 

Con cáo

Bước nhảy

Thảm

Côn trùng

Mặt trời

1.2. Task 2 Lesson 4 Unit 1 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

I'm on the rug,

Rug, rug, rug,

Look at the bug,

Bug, bug, bug.

Look at the fox

Hop over the pot

Look at the fox.

Hop into the box.

Tạm dịch

Tôi đang ở trên cái thảm

Thảm, thảm, thảm

Nhìn vào con côn trùng này đi

Côn trùng, côn trùng, côn trùng.

Nhìn vào con cáo này đi

Nó nhảy qua cái nồi

Hãy nhìn con cáo này đi

Nhảy vào trong hộp

1.3. Task 3 Lesson 4 Unit 1 lớp 3

Underline the o and u in the middle of the words (Gạch chân những từ có u hoặc o ở giữa các từ)

I'm on the rug,

Rug, rug, rug,

Look at the bug,

Bug, bug, bug.

Look at the fox

Hop over the pot

Look at the fox.

Hop into the box.

Tạm dịch

Tôi đang ở trên cái thảm

Thảm, thảm, thảm

Nhìn vào con côn trùng này đi

Côn trùng, côn trùng, côn trùng.

Nhìn vào con cáo này đi

Nó nhảy qua cái nồi

Hãy nhìn con cáo này đi

Nhảy vào trong hộp

1.4. Task 4 Lesson 4 Unit 1 lớp 3

Match the words that rhyme (Nối những từ có cùng vần với nhau)

Guide to answer

Van – man: xe tải - người đàn ông

Box – fox: cái hộp - con cáo

Fig – big: quả sung - to, lớn

Bug - rug: bọ cánh cứng - tấm thảm

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- o: ................

- u: ................

- i: ...............

- a: ...............

Key

- o: pot, fox, hop, .....

- u: rug, bug, sun, ...

- i: big, fig, ....

- a: van, man, ....

ADSENSE

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • pot: cái nồi 
  • fox: con cáo
  • hop: bước nhảy
  • rug: thảm
  • bug: côn trùng
  • sun: mặt trời

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Lesson 4 - Unit 1 chương trình Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 3 Family and Friends Lesson 4.

Hỏi đáp Lesson 4 - Unit 1 Tiếng Anh 3

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

MGID
ON