OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 1 lớp 3 Family and Friends Lesson 3 - Song


Bài học Lesson 3 - Unit 1 Famlily and Friends 3 được biên soạn chi tiết nhằm giúp các em ôn tập cách phát âm, cách viết và đếm các số từ 11 đến 20. Thông qua đó các em còn được luyện tập đếm các sự vật xung quanh và thực hành qua bài hát về số đếm vui nhộn. Mời các em theo dõi bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Lesson 3 Unit 1 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Eleven / twelve / thirteen / fourteen / fifteen / sixteen / seventeen / eighteen / nineteen / twenty.

Tạm dịch

Mười một / mười hai / mười ba / mười bốn / mười lăm / mười sáu / mười bảy / mười tám / mười chín / hai mươi.

1.2. Task 2 Lesson 3 Unit 1 lớp 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

There are ten in the bed

There are ten in the bed,

And the little one says,

"Two more, two more."

Two more get in.

Eleven, twelve!

There are twelve in the bed,

And the little one says,

"Two more, two more,"

Two more get in.

Thirteen, fourteen!

There are fourteen in the bed …

Fifteen, sixteen!

There are sixteen in the bed, …

Seventeen, eighteen!

There are eighteen in the bed, …

Nineteen, twenty!

Help!

Tạm dịch

Có 10 con gấu trên giường.

Có 10 con gấu trên giường

Và có 1 con gấu nhỏ nói,

"2 con nữa, 2 con nữa"

Thêm 2 con gấu nữa vào

Mười một, mười hai!

Có mười hai con gấu trên giường,

Và con gấu nhỏ nói

"Thêm 2 con nữa, 2 con nữa"

Thêm 2 con nữa vào

Mười ba, mười bốn!

Có mười bốn con gấu trên giường …

Mười lăm, mười sáu!

Có mười sáu con gấu trên giường…

Mười bảy, mười tám!

Có mười tám con gấu trên giường, …

Mười chín, hai mươi!

Cứu!

1.3. Task 3 Lesson 3 Unit 1 lớp 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em thực hành hát bài hát trên.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Write the correct answer (Viết câu trả lời phù hợp)

Eleven: 11

.........: 12

..........: 14

Seventeen: .....

..........: 20

Key

Eleven: 11

Twelve: 12

Fourteen: 14

Seventeen: 17

Twenty: 20

ADSENSE

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ những từ vựng là các số đếm từ 11 đến 20 như sau

  • Eleven: mười một
  • Twelve: mười hai
  • Thirteen: mười ba
  • Fourteen: mười bốn
  • Fifteen: mười lăm
  • Sixteen: mười sáu
  • Seventeen: mười bảy
  • Eighteen: mười tám
  • Nineteen: mười chín
  • Twenty: hai mươi

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Lesson 3 - Unit 1 chương trình Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 3 Family and Friends Lesson 3.

Hỏi đáp Lesson 3 - Unit 1 Tiếng Anh 3

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

MGID
ON