RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 7 lớp 8 Vocabulary - Từ vựng My neighborhood


Bài học Vocabulary Unit 7 Lớp 8 - My neighborhood cung cấp cho các em toàn bộ từ vựng với đầy đủ ngữ nghĩa, hi vọng bài học giúp ích cho các em trong việc tra cứu và ghi nhớ từ mới.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

Từ Vựng Unit 7 Lớp 8

- discuss (v): thảo luận

- wet market (n): chợ cá tươi sống

- situation (n): tình huống

- area (n): vùng, khu vực

- discount (n): sự giảm giá

- pancake (n): bánh bột mì

- facility (n): cơ sở vật chất

- tasty (adj): ngon, hợp khẩu vị

- available (adj): có sẵn

- parcel (n): gói hàng, bưu kiện

- contact (v): liên hệ, tiếp xúc

- airmail (n): thư gửi bằng đường hàng không

- a period of time: một khoảng thời gian

- surface mail (n): Thư gửi bằng đường bộ, thủy

- a point of time: một điểm thời gian

- exhibition (n): cuộc triển lãm

- company (n): công ty

- contest (n): cuộc thi

- air-conditioned (adj): có điều hòa nhiệt độ

- fan (n): người hâm mộ

- product (n): sản phẩm

- mall (n): khu thương mại

- serve (v): phục vụ

- convenient (adj): tiện lợi, thuận tiện

- especially (adv): đặc biệt

- humid (adj): ẩm ướt

- comfort (n): sự thoải mái

- offer (v): trao tặng

- resident (n): cư dân 

- concern about (v):lo lắng về

- organize (v): tổ chức

- in order to: để

 
 

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 7 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Vocabulary Unit 7 tiếng Anh lớp 8, để mở rộng vốn từ vựng mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 7 lớp 8 Vocabulary

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • 1.Choose the word which has different stress from the others

  1.A.harvest B.parade C.music D.village

  2.A.amazing B.festival C.begin D.arrive

  3.A.famous B.joyful C.usual D.alone

  4.A.bamboo B.invite C.tourist D.prepare

  5.A.answer B.happen C.between D.often

  6.A.discuss B.gather C.receive D.attend

  7.A.ticket B.special C.event D.number

  8.A.solution B.expensive C.natural D.abundant

  9.A.energy B.volunteer C.dangerous D.countryside

  10.A.beautiful B.important C.pollution D.exhausted

  thank cac bn nhiu!!

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA