OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 4 lớp 8 Write - Bài viết Our past


Bài học Write Unit 4 Lớp 8 - Our past hướng dẫn các em viết một câu chuyện dựa trên gợi ý cho sẵn.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 4 Lớp 8 Write Task 1

  • Complete the story. Use the verbs in the box. (Hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.)

burned          escaped              went                   was                appeared

left                lit                       tied                    was grazing     said

 

How the tiger got his stripes

One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) was grazing nearby, a tiger (1) ___________ . The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and die small man (2) ____________ the master. The farmer (3)_______ he had something called wisdom, but he (4) __________ it at home that day. He (5)____________ to get the wisdom, but before that he (6) ________ the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7) ___________ the straw and the fire (8) _______ the tiger. The tiger (9)________ , but it still has black stripes from the burns today.

Guide to answer

1. appeared

2. was

3. said

4. left

5. went

6. tied

7. lit

8. burned

9. escaped

  • Hướng dẫn dịch

    Vì sao hổ có vằn

Một ngày nọ, khi một nông dân đang ở trên đồng và con trâu của ông gặm cỏ gần đó thì một con hổ xuất hiện. Con hổ muốn biết tại sao con trâu to khỏe thế mà lại làm đầy tớ, trong lúc người đàn ông bé nhỏ kia lại làm ông chủ. Người nông dân nói ông có trí khôn nhưng hôm đó ông đã quên nó ở nhà. Ông đi lấy trí khôn về, nhưng trước khi đi ông lấy dây thừng trói con hổ vào một gốc cây vì ông không muốn con hổ ăn con trâu của ông. Khi quay trở lại, người nông dân mang theo một ít rơm. Ông nói đó là trí khôn của mình. Ông châm lửa làm cháy con hổ. Con hổ trốn thoát nhưng nó vẫn mang những vằn đen do những vết cháy ấy cho đến bây giờ.

2. Unit 4 Lớp 8 Write Task 2

Now imagine you are the man. Use the Words to write the story. Start like this: (Bây giờ em hãy tưởng tượng em là người đàn ông ấy. Em hãy dùng những từ gợi ý để viết thành câu chuyện, bắt đầu như thế này:)

One day as I was in the field and ........

One day/ I/ field

buffalo/ graze/ tiger/ come

It/ ask/ why/ strong buffalo/ my servant/ and I/ its master

I/ tell/ tiger/ I/ have/ wisdom

tiger/ want/ see/ it

I/ tell/ it/ I/ leave/ wisdom/ home

then I/ tie/ tiger/ tree/ rope/ I/ didn't/ want/ eat/ buffalo

I/ go/ get/ straw/ and/ burn/ tiger

tiger/ escape/ still have/ black stripes

Guide to answer

One day as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I told it I left my wisdom at home that day. Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn't want it to eat my buffalo. I went to get some straw which I said was my wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has black stripes from the burns today.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 4 Lớp 8

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Write Unit 4 tiếng Anh lớp 8, để nâng cao kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 4 lớp 8 Write

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online.

Hỏi đáp Write Unit 4 Lớp 8

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
OFF