OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 4 lớp 8 Spreak - Hội thoại Our past


Bài học Speak Unit 4 Lớp 8 - Our past hướng dẫn các em quan sát tranh và hình thành bài nói về cuộc sống thời xưa và cuộc sống ngày nay.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 4 Lớp 8 Speak Task 1

Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way things used to be and the way they are now. (Hãy làm việc với bạn em. Nhìn những bức tranh sau và nói về sự khác nhau giữa sự việc thường xảy ra trong quá khứ và sự việc xảy ra ở hiện tại.)

Guide to answer

- People used to do tiring and low-paid jobs on farms or in the fields, but now they can do lighter and higher-paid jobs in offices or firms.

- People used to travel on foot, but now they can go by bicycle, by motorbike, by car or even by plane.

- People used to go to school, but now they can go to school and pursue interests outside the homes.

- There used not to be electricity in the home, but now there is electricity in almost everywhere.

- People used to live in cottages or small houses, but now they live in modern flats, bigger houses or high buildings.

- People used to work hard, but now they have more free time for entertainment.

- There used not to be facilities such as schools, hospitals, hotels and markets. Now there are enough facilities for people to live on.

- There used not to be telephones, telegraph lines, internet services. Now there are telephones, telegraph lines and internet services available for people to use.

2. Unit 4 Lớp 8 Speak Task 2

Now tell your partner about the things you used to do last year. (Bây giờ em hãy cho bạn em biết em thường làm gì năm ngoái.)

Last year I used to get up late. Now, I get up early and do morning exercises.

(Năm ngoái tôi thường hay dậy muộn. Bây giờ tôi dậy rất sớm và tập thể dục buổi sáng.)

Guide to answer

- Last year I used to stay up late. Now I go to bed early.

- Last year I used to watch TV. Now I don't watch TV late.

- Last year I used to study badly. Now I study hard.

- Last year I used to play table tennis. Now I seldom play table tennis; I play the guitar.

- Last year I used to drink coffee. Now I never drink coffee.

- Last year I used to stay up late playing computer game. Now I stay up late studying my lessons for the next exam.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Speak Unit 4 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Speak Unit 4 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 4 lớp 8 Speak do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Hỏi đáp Speak Unit 4 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Speak Unit 4 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành luyện nói có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON