OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 11 lớp 8 Write - Bài viết Traveling around Vietnam


Bài học Write Unit 11 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em viết câu theo sự gợi ý sẵn, thông qua đó hoàn thành câu chuyện theo tranh cho trước.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Read the first part of a story about traveling around Viet Nam. (Đọc đoạn đầu câu chuyện về chuyến du lịch vòng quanh Việt Nam.)

Last week, while on vacation in Da Lat, the Browns had quite an adventure. One afternoon, they decided to paddle around Xuan Huong Lake in a canoe. After hiring the canoe, the family climbed in and paddled out to the middle of the lake. Unfortunately, dark clouds soon appeared and it began to rain.

(Tuần trước, trong khi đi nghỉ ở Đà Lạt, gia đình ông bà Browns đã có một chuyến đi phiêu lưu mạo hiểm. Vào một buổi chiều họ quyết định bơi thuyền quanh hồ Xuân Hương trên một chiếc ca nô. Sau khi thuê ca nô, cả gia đình bước xuống thuyền và bơi ra giữa hồ. Thật không may, mây đen kéo đến và trời đổ mưa.)

1. Unit 11 Write Task 1

Now, put the sentences below in the correct chronological order to complete the story. (Bây giờ em hãy xếp những câu dưới đây theo một trật tự thời gian đúng để hoàn thành câu chuyện.)

Guide to answer

Thứ tự là: c -> a -> g -> d -> f -> b -> e. Chúng ta được câu chuyện:

c) The wind started to blow and the rain became heavier.

a) The canoe moved up and down the water.

g) Shannon dropped her paddle.

d) She leaned over and tried to pick it up.

f) The canoe overturned and everyone fell into the deep and dangerous water.

b) A boat appeared and rescued them.

e) The family was very lucky.

2. Unit 11 Write Task 2

Put the events below in the correct chronological order and write the story. Start with the sentence below. (Em hãy xếp những sự kiện dưới đây theo đúng trật tự thời gian và viết thành câu chuyện. Hãy bắt đầu bằng câu sau:)

Uyen had a day to remember last week.

Guide to answer

  • Trật tự tranh: d -> b-> e-> h-> a-> f-> c-> g
  • Câu chuyện gợi ý:

   Uyen had a day to remember last week. She had a math exam last Friday, so she had to stay up late the night before to do her exercises. She got up late the next morning. She realized that her alarm clock didn't go off. As she was leaving, it started to rain heavily. Uyen tried to run as fast as she could. Suddenly she stumbled over a rock and fell down. Her schoolbag dropped into a pool and everything got wet. The rain stopped as she got to the classroom. Luckily, Uyen had enough time to finish her exam.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 11 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Write Unit 11 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 11 lớp 8 Write do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Hỏi đáp Write Unit 11 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Write Unit 11 Tiếng Anh 8 hướng dẫn các em mô tả vị trí đồ vật, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON