OFF
OFF
ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 11 lớp 8 Bài nghe Listen - Traveling around Vietnam


Bài học Listen Unit 11 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em xem bản đồ nghe và nối địa điểm chính xác.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Listen Unit 11 Lớp 8

  • Match the places in the box to their correct position on the map. (Hãy ghép các nơi chốn trong khung với vị trí của nó trên bản đồ.)

Guide to answer

a) restaurant

b) hotel

c) bus station

d) pagoda

e) temple

  • Tapescript Listen Unit 11 Lớp 8

Tim: Mom, I'm tired.

Mrs. Jones: All right. You go back to the hotel and we'll go to look at the pagoda.

Tim: Okay, but how do I get to the hotel?

Mrs. Jones: Let me check the map. Oh, yes. It's Phong Lan Road, just off the highway.

Tim: I remember. See you later.

Mrs. Jones: Bye.

Shannon: I'm hungry, Mom.

Mrs. Jones: Can you wait until after we've seen the pagoda, Shannon? The restaurant's in Ho Tay Road. It's in the opposite the direction from the pagoda.

Shannon: Please, Mom. I'm starving!

Mr. Jones: I'll take you get something to eat, Shannon. We'll let your mother go the pagoda.

Shannon: Thanks, Dad. Perhaps we can get some food at the restaurant and tea it beside the river.

Mrs. Jones: As you are going in the direction of the bus station, can you book seats on tomorrow's bus to Ho Chi Minh City? The bus station is just opposite the tourist information center.

Mr. Jones: All right.

Mrs. Jones: I'll see you back at the hotel.

Shannon: How are you going to get to the pagoda, Mom?

Mrs. Jones: I'm going to walk over the bridge and take the first road on the left. If I have time, I'll also visit an old temple, which is just past the pagoda on the same road.

Shannon: Bye, Mom. Have a nice time.

Mrs. Jones: I will, bye.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Listen Unit 11 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Listen Unit 11 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 11 lớp 8 Listen do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Hỏi đáp Listen Unit 11 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Listen Unit 11 Tiếng Anh 8 hướng dẫn các em mô tả vị trí đồ vật, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON