RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 11 lớp 8 Getting Started - Traveling around Vietnam


Bài học Getting Started Unit 11 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em làm quen và thảo luận về một số danh thắng và di tích lịch sử ở Việt Nam.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names. (Hãy làm việc với 2 bạn cùng lớp và ghép các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam với tên của nó.)

1. The Temple of Literature              2. Ngo Mon (Gate)

3. Ha Long Bay                                4. Nha Rong Harbor

Guide to answer

a) Ngo Mon (Gate): Cổng Ngọ Môn

b) Nha Rong Harbor: Bến Nhà Rồng

c) The Temple Literature: Văn Miếu - Quốc Tử Giám

d) Ha Long Bay: Vịnh Hạ Long

 
 

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Getting Started Unit 11 Lớp 8 trong quá trình học bài và thảo luận có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA