RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 7 - Telephone numbers

Video-Banner

Mời các em thử sức với một số câu hỏi trắc nghiệm sau khi học xong phần A - Telephone numbers Unit 2 tiếng Anh lớp 7. Chúc các em thực hành hiệu quả!

ANYMIND

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Em hãy chọn một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành những câu sau.

  .... I speak to Mr Brown?

  - Hold on a minute, please.

  • A. Should
  • B. Shall
  • C. Can
  • D. Will
  • A. Where
  • B. What
  • C. When
  • D. How
 •  

  • A. won’t go
  • B. doesn’t will go
  • C. won’t goes
  • D. not will go
  • A. start
  • B. last
  • C. finish
  • D. invite
 •  
   
  • A. Who's
  • B. What
  • C. What's
  • D. Which
YOMEDIA