RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Em hãy chọn một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành những câu sau.

  Câu hỏi:

  .... I speak to Mr Brown?

  - Hold on a minute, please.

  • A. 
   Should
  • B. 
   Shall
  • C. 
   Can
  • D. 
   Will

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một lời yêu cầu lịch sự --> Can

  Đáp án C đúng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 8144

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA