RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  .... will we meet?

  - In front of the school gate.

   

  • A. 
   Where
  • B. 
   What
  • C. 
   When
  • D. 
   How

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Với câu trả lời chỉ một nơi chốn thì câu hỏi phải có từ để hỏi là Where

  Đáp án A đúng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8145

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA