OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 12 mới Unit 4 Looking Back - Củng cố


Để giúp các em ôn tập cách phát âm của các động từ thêm -ed và thì quá khứ hoàn thành, quá khứ đơn, mời các em tham khảo bài học Unit 4 "The Mass Media" Tiếng Anh lớp 12 mới phần Looking Back.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 4 lớp 12 Pronunciation

Put the verbs from the box in the appropriate columns. (Đặt động từ trong hộp vào các cột thích hợp.) 

Guide to answer:

/t/: watched, surfed, checked

/d/: installed, shared, offered

/id/: updated, provided, downloaded

1.2. Task 2 Unit 4 lớp 12 Pronunciation

Listen to the sentences and pay attention to each verb. Write 1 or 2 or 3 in the column, corresponding to the pronunciation of the ending ed’ of each verb.  (Nghe câu và chú ý đến từng động từ. Viết 1 hoặc 2 hoặc 3 trong cột, tương ứng với cách phát âm của ed trong kết thúc của mỗi từ.)

Click to listen

Guide to answer

/t/: developed, influenced, produced

/d/: declined, emerged, compared        

/id/: downloaded , invented, provided

Audio script

1. The number of website users declined during the first quarter of the year. (Số người sử dụng trang web đã sụt giảm trong quý I năm nay.)

2. A group of students developed our school website two years ago. (Một nhóm học sinh đã phát triển trang web trường học của chúng ta cách đây hai năm.)

3. Have you downloaded the information about our school project? (Bạn đã tải xuống thông tin về dự án của trường chúng ta chưa?)

4. Social networking has influenced young people's lives. (Mạng xã hội đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những người trẻ.)

5. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. (Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại vào năm 1876.)

6. Radio emerged as a mass medium in 1920s. (Đài phát thanh nổi lên như một phương tiện truyền thông đại chúng trong những năm 1920.)

7. Walt Disney produced the world's first full-colour film Flowers and Trees in 1932. (Walt Disney đã sản xuất bộ phim màu đầu tiên trên thế giới có tên Hoa và Cây vào năm 1932.)

8. New technologies have provided powerful forms of mass media. (Các công nghệ mới đã cung cấp các hình thức truyền thông đại chúng hùng hậu.)

9. We compared the number of Internet users in several developing countries. (Chúng tôi so sánh số người sử dụng Internet ở một số nước đang phát triển.)

1.3. Vocabulary

Complete the sentences with the words in the box. (Hoàn thành các câu với các từ trong khung)

Guide to answer

1.social media

2. social networking

3. mass media 

4.app

5. advent

6. Microblogging

Tạm dịch:

1. Các doanh nghiệp có thể tiếp cận đối tượng rộng hơn bằng phương tiện truyền thông xã hội.

2. Một trong những cách phổ biến nhất để gặp gỡ mọi người là mạng xã hội trực tuyến.

3. Các máy bay phản lực bị mất đã được bảo hiểm trên các phương tiện thông tin đại chúng - truyền hình, báo, đài và Internet.

4. Ứng dụng là một phần mềm, có thể chạy trên Internet, trên máy tính, trên điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác của bạn.

5. Sự ra đời của đĩa DVD đã giúp xem phim rất thuận tiện.

6. Microblogging đang viết các bài viết ngắn gọn về các hoạt động hàng ngày của một cá nhân hoặc công ty.

1.4. Task 1 Unit 4 lớp 12 Grammar

Fill each gap with an appropriate preposition. (Điền vào mỗi khoảng cách với một giới từ thích hợp.)

Guide to answer

1. Now we rely heavily on computers to organise our work. ( Bây giờ chúng ta dựa nhiều máy tính để tổ chức công việc của chúng ta.)

2. Last week we carried out  a survey on social networking. ( Tuần trước chúng tôi đã thực hiện khảo sát mạng xã hội.)

3. Listen to him and follow his instructions. ( Hãy lắng nghe anh ta và làm theo hướng dẫn của anh ta.)

4. They are searching for the source of the leak. ( Họ đang tìm kiếm nguyên nhân rò rỉ.)

5. What do you think of/about advertising our products on social media? ( Bạn nghĩ gì quảng cáo sản phẩm của chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội?)

6. Take the recording equipment with you in case you need to record something. (Dùng thiết bị ghi âm bạn trong trường hợp bạn cần ghi lại một cái gì đó.)

1.5. Task 2 Unit 4 lớp 12 Grammar

Match the two halves of the sentences. (Nối hai nửa của câu.)

Guide to answer

1.b     2.d     3.a     4.e     5.f     6.c

Tạm dịch:

 1. Doanh thu của điện thoại thông minh tại cửa hàng này đã tăng lên 300 vào đầu năm 2014 và sau đó tụt xuống đáy vào cuối năm.

2. Khi anh ấy đến, tôi đã cài ứng dụng xong.

3. Tôi không muốn tải ứng dụng cho đến khi tôi đọc xong tất cả các bài đánh giá của người dùng.

4. Bạn của tôi đã tham gia cộng đồng học ngôn ngữ trực tuyến khi tôi trở thành thành viên.

5. Anh ấy đã không sử dụng bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội nào kể từ khi anh ấy bỏ học.

6. Tôi đã cài đặt phầm mềm khi máy tính của tôi đơ.

1.6. Task 3 Unit 4 lớp 12 Grammar

Put the words in brackets in the past simple or past perfect tense. (Đặt các từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành.)

Guide to answer

1. I had had (have) an email account for ten years before it was hacked. (Tôi đã có một tài khoản email trong mười năm trước khi nó bị tấn công.)

2. Last week we attended (attend) a presentation on the advantages and disadvantages of social networking. ( Tuần trước chúng tôi đã tham dự một bài trình bày về những lợi thế và bất lợi của mạng xã hội.)

3. Jack deleted (delete) his blog after he had received (receive) many negative comments. (Jack đã xóa blog của mình sau khi anh ấy nhận được nhiều ý kiến tiêu cực.)

4. Since I got (get) a smartphone for my birthday, I stopped (stop) using my brother’s laptop to surf the Net. (Kể từ khi tôi mua điện thoại thông minh cho ngày sinh nhật của mình, tôi đã dừng việc sử dụng laptop của anh tôi để lướt Net.)

5. My parents had wasted (waste) a lot of their time writing letters before they started (start) using social media to connect with their relatives two months ago.  (Cha mẹ của tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian của họ viết thư trước khi họ bắt đầu biết sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để kết nối với họ hàng cách đây hai tháng.)

6. I had edited (edit) all my videos from my holiday before I uploaded (upload) them to my blog. (Tôi đã chỉnh sửa tất cả video của tôi trong kỳ nghỉ trước khi tôi tải lên blog của tôi.)

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Looking Back Unit 4 lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 4 The Mass Media - Looking Back chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 12 mới Looking Back.

Lời kết

Kết thúc bài học Unit 4 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Looking Back, các em học sinh cần ghi nhớ:

- Cách phát âm của ed trong kết thúc của mỗi từ

- Các từ vựng có trong Unit 4

- Ngữ pháp:

+ Past perfect (Thì quá khứ hoàn thành) dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ. 

Cấu trúc: S + had + V3/V-ed

Ex: They had finished their work right before the deadline last week. (Họ đã hoàn thành công việc của họ ngay trước hạn chót vào tuần trước.)

+ Past simple (Thì quá khứ đơn) dùng để diễn tả hành động sự vật xác định trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc.

Cấu trúc: S + V2/V-ed/was/were

Ex: They were in London on their summer holiday last year. (Họ ở Luân Đôn vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.)

MGID
ON