ADMICRO
RANDOM
Banner-Video

Unit 12 lớp 12 Writing - Bài viết Water Sports


Bài học Unit 12 Water Sports phần Writing hướng dẫn các em viết về cách giới thiệu động tác tập luyện của một số môn thể thao bằng những câu mệnh lệnh thích hợp.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 12 Writing Task 1

Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read and match each sentence with one appropriate action. Zero has been done as an example. (Dưới đây là những lời chỉ dẫn bài tập khởi động trước khi bơi. Đọc và ghép mỗi câu với hành động thích hợp. Hành động số (0) được làm mẫu.)

 

 1. Put out your arms to the sides horizontally. (Đặt hai tay sang ngang)
 2. Stand with your feet apart, push both arms out straight in front of you. (Giữ thăng bằng với đôi chân, đưa cả hai tay ra phía trước mặt.)
 3. Put down your arms to the first position. (Đặt tay xuống về vị trí ban đầu)
 4. Raise your hands above your head, looking straight ahead. (Đưa hai tay lên cao qua đầu, mắt nhìn thẳng phía trước.)

Guide to answer

a. 2                b. 4              c. 1              d. 3

2. Unit 12 Writing Task 2

Look at the pictures below. Write the instructions for one warm-up exercise before playing water polo. Use the verbs in the box.

(Nhìn vào hình dưới đây. Viết lời chỉ dẫn cho bài tập khởi động trước khi chơi bóng nước. Dùng động từ trong khung.)

 set                                      raise

 stand                                  touch

 bend                                   put

Guide to answer

 1. Set yourself in vertical position. (Đứng thẳng)
 2. Stand with your feet apart, raise your hands above your head. (Giữ thăng bằng trên đôi chân, đưa hai tay lên cao qua đầu)
 3. Bend forwards, fingertips touch the ground. (Cúi người, để ngón tay chạm nền đất)
 4. Bend again, fingertips touch the ground between the feet. (Tiếp tục cúi người, đặt ngon tay chạm nền đất giữa 2 bàn chân)
 5. Finally put each arm back to the first position. (Cuối cùng đặt cánh tay trở về vị trí ban đầu)
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Bài tập minh họa

Here are some steps for breaststroke start techniques in swimming, but not right arrangement. Rearrange the sentences to complete the instruction below by adding linking words.

 1. ............, keep your arms bent before you and your head forward before leaving the block
 2. First enter the water
 3. ............, fly your arms and head, body, and legs straight in water
 4. Finally pull your arms backwards to increase forward speed
 5. ............ stretch your arms straight downward body nearly on a horizontal line
Key
 1. First enter the water
 2. Second, keep your arms bent before you and your head forward before leaving the block
 3. Then stretch your arms straight downward body nearly on a horizontal line
 4. Next, fly your arms and head, body, and legs straight in water
 5. Finally pull your arms backwards to increase forward speed.

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 12 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 12 Water Sports -  Writing chương trình Tiếng Anh lớp 12 về chủ đề thể thao dưới nước. Để phát triển kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 12 lớp 12 Writing.

Câu 2 - Câu 10: Xem trắc nghiệm để thi online

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới Unit 12 Water Sports - Language Focus kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

 • viết lại câu có với " used to+ V" or " be/ get used to+ V_ing"

  1. I had a lot of money but i lost it all when my business failed.

  =>

  2. I quite like listening to classical music now, although i wasn't keen on it when i was younger

  =>

  3. I seem to have a lost interest in my work

  =>

  4. My brother had his hair cut short when he joined the army

  =>

  5. Dennis gave up smoking three years ago

  =>

  6. My parents lived in the USA when they were young

  =>

  7. Jim was my best friend, but we aren't friends any more

  =>

  8. when he was younger, my uncle was a national swimming champion

  =>

  Theo dõi (0)
 • Viết câu ko đổi nghĩa
  1. He forgot about the gun until he got home.
  => Not until
  2. This is the most interesting book I've ever read.
  => I've never
  giúp mik zs mik cần gấp ạ

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

YOMEDIA