RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Unit 12 lớp 12 Reading - Bài dịch Water Sports


Bài học Unit 12 Water Sports phần Reading hướng dẫn các em vận dụng các kỹ năng đọc hiểu để tìm hiểu nội dung về các môn thể thao dưới nước cùng với luật chơi của chúng.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Before You Read Unit 12 Lớp 12

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Nhìn hình và trả lời câu hỏi.)
 

 1. Can you name the sport in the picture? (Bạn có thể gọi tên môn thể thao trong hình không?)
 2. Where is it played? (Nó được chơi ở đâu?)
 3. How do people play it? (Mọi người chơi nó như thế nào?)

Guide to answer

 1. It’s water polo.
 2. It's played in a pool.
 3. People play it with a ball, which is passed to each other by hand or advanced with the head over the water between the player’s arms.

2. While You Read Unit 12 Lớp 12

Read the passage and do the tasks that follow. 

(Đọc đoạn văn và làm các bài tập bên dưới)

2.1. Unit 12 Reading Task 1

Work in pairs. Match the words in column A with their meanings in column B.

(Làm việc theo cặp. Ghép những từ ở cột A với nghĩa của chúng ở cột B.)

A B
 1. opponent  
 2. penalize
 3. eject
 4. foul
 5. tie
 • a. to make someone leave a game
 • b. an action in sports that is against the rules
 • c. to punish a team or player who break the rules
 • d. a situation in a game when 2 teams have the same scores
 • e. someone who tries to defeat another person in a competition

 

Guide to answer

 • (1-e) opponent: someone who tries to defeat another person in a competition (đối thủ)
 • (2-c) penalize: to punish a team or player who break the rules (phạt)
 • (3-a) eject: to make someone leave a game (đuổi ra ngoài)
 • (4-b) foul: an action in sports that is against the rules (chơi xấu, phạm luật)
 • (5-d) tie: a situation in a game when 2 teams have the same scores (tỉ số hòa)

2.2. Unit 12 ​Reading Task 2

Complete the following sentences, using the information from the passage.

(Hoàn thành những câu sau, dùng thông tin từ đoạn văn.)

 1. Water polo is played in a pool……….metres deep,……....long and……….wide.
 2. The home team wears………, the visiting team wears ……………and the goalies wear……………..
 3. Both teams sprint for the ball from…………….
 4. A free throw is awarded for minor fouls, such as…………….
 5. A game is divided into quarters ranging from………….in length.

Guide to answer

 1. Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 meters long and 20 meters wide.
 2. The home team wears white caps, the visiting team wears blue caps and the goalies wear red caps with the number 1 in white.
 3. Both teams sprint for the ball from their own goal lines.
 4. A free throw is awarded for minor fouls, such as holding or punching the ball.
 5. A game is divided into quarters ranging from five to eight minutes in length.

2.3. Unit 12 Reading Task 3

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)

 1. Where can people play water polo? (Người ta chơi môn bóng nước ở đâu?)
 2. Where is the ball when the game starts? (Quả bóng ở đâu khi trận đấu bắt đầu?)
 3. How can the ball be advanced? (Quả bóng được đưa tới bằng cách nào?)
 4. Which players are allowed to hold the ball with both hands? (Cầu thủ nào được phép giữ bóng bằng cả 2 tay?)
 5. What happens to a player who commits five personal fouls? (Điều gì sẽ xảy ra với cầu thủ phạm 5 lỗi?)

Guide to answer

 1. People can play it in a pool.
 2. It is in the centre of the pool.
 3. The ball can be advanced by passing with one hand or swimming with the head above the water and the ball between the arms so it rides on the wave created by the swimmer's head.
 4. Only the goalie can hold the ball with both hands.
 5. He is ejected from the same after committing five personal fouls.

3. After You Read Unit 12 Lớp 12

Work in groups. Make a comparison between football and water polo, using the following suggestions.

(Làm việc từng nhóm. So sánh giữa  bóng đá và bóng nước, dùng những từ gợi ý sau.)

 • place to play (nơi thi đấu)
 • number of players (số cầu thủ)
 • main rules (luật chính)
 • length of game (thời gian trận đấu)

Guide to answer

   Foot ball  Water Polo
 Place to play  on a pitch or a playground  in a pool
 Number of  players  11  7
 Main  rules  
 • the ball is advanced with a fool;
 • only the goalie can hold the ball in hands;
 • a touch of the ball on the arm or hand is awarded with a shot from the spot of the foul.
 • major foul in the penalty area is awarded a penaily from a penally spot
 • a player is ejected when be received a red card.
 • minor foul, such as holding or punching the ball, is awarded with a free throw gtom the spoot of the foul;
 • major foul is penalized by one minute in the penally box;
 • a player committing five personal fouls is ejected.
 Length of  game  two halves, 45 minutes each  into quarters from 5 lo 8 minutes in length.

 

4. Phần dịch Reading Unit 12 Lớp 12

Bóng nước được chơi chơi một cái hồ sâu 1.8 mét, dài 30 mét và rộng 20 mét, với khung thành cao 3 mét và cao hơn mặt nước ít nhất là 0.9 mét. Khung thành được đánh dấu bằng các cột dọc, một xà ngang và một tấm lưới.

Mỗi đội có 7 cầu thủ, 6 tay bơi và 1 thủ môn. Đội chủ nhà đội mũ trắng, đội khách đội mũ xanh còn thủ môn đội mũ đỏ với số 1 màu trắng.

Giống như bóng đá, trò chơi bắt đầu với quả bóng giữa hồ và cả hai đội lao ra tranh bóng từ vạch gôn của họ. Quả bóng được đưa tới trước bằng cách chuyền một tay hoặc bơi với đầu nổi trên mặt nước và bóng ở giữa hai cánh tay vì thế bóng lướt đi trên gợn sóng do đầu của cầu thủ tạo ra. Ngoại trừ thủ môn, không cầu thủ nào được quyền giữ bóng bằng hai tay.

Các cầu thủ hậu vệ không được phép ngăn cản đối phương di chuyển trừ khi cầu thủ kia đang giữ bóng. Những lỗi nghiêm trọng sẽ bị một quả phạt trong vòng một phút ở vòng cấm địa và cầu thủ nào phạm 5 lỗi sẽ bị truất quyền thi đấu.

Đối với những lỗi nhỏ, chẳng hạn như giữ hoặc đấm bóng sẽ được hưởng một cú ném bóng tại điểm phạm lỗi. Phải có ít nhất hai cầu thủ chạm bóng sau cú ném đó thì bàn thắng mới được tính. 

Trận đấu được chia làm 4 hiệp, mỗi hiệp từ 5 đến 8 phút. Sau tỉ số hòa, có hai hiệp phụ, mỗi hiệp phụ dài 3 phút. Nếu trận đấu vẫn hòa sau hai hiệp phụ, hai đội sẽ tiếp tục chơi 3 phút nữa cho đến khi có quyết định của trọng tài.

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Bài tập minh họa

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Water sports are as challenging as they are fun. Although water sports are not as popular as basketball or football, activities such as parasailing, water skiing, water polo, wakeboarding, jet skiing and competitive swimming interest many people. Ail water sports have an element of danger involved, which is why it is important to follow these safety tips before you dive in.

Step 1: Learn how to swim. Sure, it seems obvious, but it is also extremely important. Do not even think about skiing, tubing, wakeboarding or water polo if you cannot stay afloat in water deeper than your height.

Step 2: Check your equipment and your life safety tools. Count your life vests and have floatation devices nearby. If you are engaging in a sport that requires a lot of equipment, such as wakeboarding, go over every piece to ensure proper functioning.

Step 3: Be physically fit. Put your pride aside and get in shape. Most water sports are incredibly strenuous and require the player to have physical endurance. It can be dangerous to participate in a water sport, such as water skiing or wakeboarding, when your body isn't ready.

Step 4: Save the tricks for the professionals. If you are an amateur, do not attempt water sport tricks. It is tempting to push to the next level with sports like skiing and sailing, but train heavily first.

Step 5: Recruit a spotter. When you do water sports, always have an extra person on hand to spot for you. This includes indoor sports like' water polo, diving and competitive swimming.

1. Water sports are much more popular than basket ball and football.

a. True                               b. False                                   c. No information

2. Sometimes it is dangerous to playa water sport.

a. True                              b. False                                    c. No information

3. The first thing you have to do is to learn how to swim if you want to take up a water sport.

a. True                              b. False                                    c. No information

4. You need to have a boat right beside all the time if you want to take up a water sport.

a. True                               b. False                                    c. No information

5. There are tricks which amateur players cannot play.

a. True                              b. False                                    c. No information

Key
1 2 3 4 5
b a a c a

 

Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 12 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 12 Water Sports -  Reading chương trình Tiếng Anh lớp 12 về chủ đề thể thao dưới nước. Để phát triển kỹ năng đọc hiểu về chủ đề thể thao dưới nước mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 12 lớp 12 Reading.

 • Câu 1: Exercise 1: Read the passage carefully and choose the correct answer. There is very little documentation about the origins of water polo. It is known, however, that the sport originated in the rivers and lakes of mid-19th century England as an aquatic version of rugby. Early games used an inflated rubber ball that came from India known as a "pulu" (the single Indian word for all "balls"). Pronounced "polo" by the English, both the game and the ball became known as "water polo." To attract more spectators to swimming exhibitions, the London Swimming Association designed a set of water polo rules for indoor swimming pools in 1870. At first, players scored by planting the ball on the end of the pool with both hands. A favorite trick of the players was to place the five-to-nine inch rubber ball inside their swimming suit and dive under the murky water, they would then appear again as close to the goal as possible. The introduction of the rules by Scottish players changed the nature of water polo. It became a game that emphasized swimming, speed and passing. Scottish rules moved from a rugby variant to a soccer style of play. Goals became a cage of 10x 3 feet and a goal could be scored by being thrown. Players could only be tackled when they "held" the ball and the ball could no longer be taken under water. The small rubber ball was replaced by a leather soccer ball. If the player came up too near the goal, he was promptly jumped on by the goalie, who was permitted to stand on the pool deck. Games were often nothing more than gang fights in the water as players ignored the ball, preferring underwater wrestling matches that usually ended with one man floating to the surface unconscious. Water polo was first played in the USA in 1888. The game featured the old rugby style of play which resembled American football in the water. "American style" water polo became very popular and by the late 1890's was played in such venues as Madison Square Garden and Boston's Mechanics Hall, attracting 14,000 spectators to national championship games.

  According to the text, _______.

  • A. the origins of water polo are written thoroughly in a lot of documents
  • B. water polo is an aquatic version of rugby
  • C.  water polo first appeared somewhere outside England
  • D. people have played water polo since the early 19th century.
  • A. by Scottish players
  • B. by Indian players
  • C. the London Swimming Association
  • D.  in 1870
  • A. swimming
  • B. passing 
  • C. catching
  • D. throwing
  • A. rubber
  • B. leather
  • C. bone
  • D. wood
  • A. the middle of the 19th century
  • B. in 1870
  • C. in 1888
  • D. by the late 1890's

Câu 2 - Câu 15: Xem trắc nghiệm để thi online

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới Unit 12 Water Sports -  Speaking kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

YOMEDIA