OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 104 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 104 sách GK Sinh lớp 9

Lai kinh tế là gì? Ở nước ta, lai kinh tế được thực hiện dưới hình thức nào? Cho ví dụ.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 3

 • Lai kinh tế là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng làm giống.
 • Ở nước ta, lai kinh tế được dùng phổ biến nhất là dùng con cái thuộc giống nước giao phối với con đực nhập nội.
 • Ví dụ: dùng con cái là lợn ỉ Móng Cái, lai với con đực Đại Bạch.
  • Con cái có đặc tính mắn đẻ, thịt thơm ngon, sức chống chịu tốt.
  • Con đực cao sản có khả năng tăng trọng nhanh cho năng suất cao.

⇒ Con lai F1 sẽ có nhiều tính trạng quý như thịt thơm ngon, sức chống chịu tốt, tăng trọng nhanh.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 104 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Anh Tuyet
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Mai Thuy
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  a. những kiểu hình khác P xuất hiện ở thế hệ lai thứ nhất do sự tổ hợp lại hay tương tác của các gen ở P.

  b. những kiểu hình khác P chỉ xuất hiện ở thế hệ lai thứ hai do sự tổ hợp lại hay tương tác của các gen ở P.

  c. những kiểu hình khác P xuất hiện ở các thế hệ lai do sự tổ hợp lại hay tương tác của các gen ở P.

  d. những kiểu hình khác P chỉ xuất hiện ở thế hệ lai thứ ba do sự tổ hợp lại hay tương tác của các gen ở P.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
ON