RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 4 trang 53 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 tr 53 sách BT Sinh lớp 7

Số đôi chân bò ở cơ thể tôm sông là

A. 3 đôi.                           

B. 5 đôi.

C. 4 đôi.                           

D. 6 đôi. 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Số đôi chân bò ở cơ thể tôm sông là 5 đôi.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 53 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA