RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 5 trang 53 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 tr 53 sách BT Sinh lớp 7

Số đôi càng (kìm) bắt mồi ở cơ thể tôm sông là

A. 1 đôi                     

B. 3 đôi.

C. 2 đôi.                    

D. 4 đôi. 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Số đôi càng (kìm) bắt mồi ở cơ thể tôm sông là 2 đôi.                    

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 53 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA