RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 10 trang 51 SBT Sinh học 7

Giải bài 10 tr 51 sách BT Sinh lớp 7

Hãy lập bảng so sánh đặc điểm cấu tạo 3 lớp chính của Chân khớp? 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Bảng So sánh cấu tạo 3 lớp chính của Chân khớp

STT

So sánh

Giáp xác

Hình nhện

Sâu bọ

Đại diện

Tôm sông

Nhện nhà

Châu chấu

1

Môi trường sống

Nước ngọt

Ở cạn

Ở cạn

2

Râu

2 đôi

Không có

1 đôi

3

Phân chia cơ thể

Đầu - ngực và bụng

Đầu - ngực và bụng

Đầu, ngực, bụng

4

Phần phụ ngực để di chuyển

5 đôi

4 đôi

3 đôi

5

Cơ quan hô hấp

Mang

Phổi và ống khí

Ống khí

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 51 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA