OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 218 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 218 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Trong điều kiện môi trường lí tưởng và môi trường bị giới hạn, kích thước quần thể tăng trưởng theo biểu thức và đường cong tương ứng nào?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Trong môi trường lí tưởng kích thước quần thể tăng trưởng theo hàm số mũ và tính theo biểu thức:

\(\frac{ \bigtriangleup N}{\bigtriangleup t} = (b-d).N \ hay \ \frac{ \bigtriangleup N}{\bigtriangleup t} = r.N\)

Trng đó \( \bigtriangleup N \) là mức tăng trưởng; N là số lượng của quần thể; \( \bigtriangleup t\) là khoảng thời gian, r là hệ số hay tốc độ tăng trưởng. Đường cong tương ứng là đường cong đặc trưng hình chữ J

Trong môi trường bị giới hạn kích thước quần thể tăng trưởng theo biểu thức:

\(\frac{ \bigtriangleup N}{\bigtriangleup t} = r.n \left( \frac{ K-N}{K} \right)\)

Đường cong tương ứng hình chữ S

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 218 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF