OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 63 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 tr 63 sách BT Sinh lớp 12

Giống gà Plimút có gen trội A gây màu lông vằn liên kết với NST X, gen lặn a gây màu lông đen được tìm thấy ở giống gà Ápta. Hãy tiến hành phép lai như thế nào để có thể đánh dấu được giới tính ở gà con mới nở. Viết rõ sơ đồ lai.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Muốn đánh dấu giới tính ở gà con mới nở cần làm cho kiểu hình mang gen lặn xuất hiện ở giới mang NST giới tính \({X^a}Y\) (gà mái lông đen).
  • Vậy phép lai cần tiến hành là:

P: thuần chủng \({X^a}{X^a}\) (gà trống lông đen) x \({X^A}Y\) (gà mái lông vằn)

Giao tử P                            \({X^a}\)                              \({X^A}\); Y

F1\({X^A}{X^a}\) (gà trống lông vằn) \({X^a}Y\) (gà mái lông đen)

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 63 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON