YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 35 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 3 tr 35 sách GK Sinh lớp 10 NC

Chọn câu đúng. Tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi:

a) Nhóm amin của các axit amin.

b) Nhóm R- của các axit amin.

c) Liên kết peptit.

d) Số lượng, thành phần và trật tự axit amin trong phân tử prôtêin. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi số lượng, thành phần và trật tự axit amin trong phân tử prôtêin.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 35 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA