RANDOM
AMBIENT

Vũ Băng Dao's Profile

Vũ Băng Dao

Vũ Băng Dao

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 2
Điểm 11
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Cây tam bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm sắc thể là 3n.

   

 • Vũ Băng Dao đã trả lời trong câu hỏi: mọi ngươi giúp e vs ạ Cách đây 3 năm

  a, quy ước gen: A: tính trạng có sừng>>a: tính trạng không có sừng.

          SĐL:P:(t/c):      AA        x       aa

                         (có sừng)          (không có sừng)

            Gp:               A                  a

                 F1:                     Aa   (100%có sừng)

             F1xF1:          Aa         x        Aa

             GF1:          A;a                     A;a

               F2:               1AA; 2Aa; 1aa

                          (75% có sừng;25%không có sừng)

  b, SĐL:    F1:   Aa                x               aa

               GF1:     A;a                                a

                 Fa:                  1Aa;1aa         

                             (50%có sừng; 50% không có sừng).

 • Vũ Băng Dao đã đặt câu hỏi: sinh hoc lop chuyen Cách đây 3 năm

  vai trò của intron trong cấu trúc gen phân mảnh!

Điểm thưởng gần đây (3)

 • Vũ Băng Dao: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm
 • Vũ Băng Dao: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm
 • Vũ Băng Dao: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm