OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Lịch sử 9 Bài 4: Các nước Châu Á


Châu Á với diện tích rộng lớn và đông dân nhất thế giới, sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay tình hình các nước châu Á có những biến đổi sâu sắc. Hai nước lớn nhất châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ đã đạt những thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội. Vậy để hiểu được xin mời tất cả các em học sinh chúng ta cùng tìm hiểu bài học: Bài 4: Các nước Châu Á

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tình hình chung

 • Sau chiến tranh, cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra.
 • Cuối những năm 50, phần lớn các nước đã giành được độc lập.
 • Nửa cuối thế kỷ XX: Không ổn định
 • Chiến tranh xâm lược xảy ra ở Đông Nam Á và Trung Đông
 • Một số vụ tranh chấp biên giới và li khai diễn ra
 • Một số nước đạt được thành tựu to lớn về kinh tế: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Xingapo, Ấn Độ…
 • Ấn Độ: để phát triển kinh tế xã hội  Ấn Độ thực hiện kế hoạch dài hạn, đạt nhiều thành tựu
  • Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp đã tự túc được lương thực 
  • Các sản phẩm công nghiệp là dệt, thép, máy móc, thiết bị giao  thông
  • Công  nghệ thông tin, viễn thông phát triển mạnh.
  • Ấn Độ đang cố gắng vươn lên thành cường quốc công nghệ phần mềm và vũ trụ

1.2. Trung Quốc

Lược đồ Cộng hòa nhân dân Trung Quốc

(Lược đồ Cộng hòa nhân dân Trung Quốc)

1. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

 • 01.10.1949 nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời.
 • Ý nghĩa: Là sự kiện có ý nghĩa to lớn với Trung Quốc và thế giới.

2. Công cuộc cải cách – mở cửa (từ năm 1978 đến nay)

 • 12/1978, Đảng Cộng Sản đề ra đường lối đổi mới. Chủ trương lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, cải cách và mở cửa nhằm xây dựng Trung Quốc giàu mạnh và văn minh.
 • Thành tựu: vô cùng to lớn.
  • Kinh tế: GDP bình quân 9.6%, giá trị xuất nhập khẩu tăng 15 lần. Đời sống nhân dân tăng cao.
  • Đối ngoại: địa vị quốc tế ngày càng cao. Thu hồi chủ quyền với Hồng Công (1997), Ma Cao (1999).
 • Ý nghĩa:
  • Kết thúc sự nô dịch của đế quốc và phong kiến.
  • Đưa Trung Quốc  bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
  • Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ Au sang Á.
  • Ảnh hưởng đến sự phát triển của phong trào giải phóng  dân tộc thế giới.

3. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới 1949-1959 

a. Nhiệm vụ: đưa đất nước thoát nghèo, công nghiệp hóa và phát triển đất nước.

 • Năm 1950, Trung Quốc  khôi phục kinh tế, cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp
 • Cải taọ công thương ghiệp tư bản tư doanh và tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
 • Tiến hành cách mạng văn hóa tư tưởng 
  • 1949-1952 hòan thành khôi phục kinh tế.
  • 1953-1957 thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm  lần thứ nhất  với những thành tựu đáng kể.
  • Chính sách đối ngoại tích cực. Địa vị quốc tế của Trung Quốc được nâng lên một bước

b. Đối ngoại: 1949-1950

 • Ký Hiệp ước hữu nghị Liên minh và tương trợ Xô-Trung 1950.
 • Giúp  nhân dân Triều Tiên chống Mỹ.
 • Ủng hộ Việt Nam, các nước Á, Phi, Mỹ La Tinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

4. Đất nước trong thời kỳ biến động –1959-1978

 • Kinh tế: 1958 “Ba ngọn cờ hồng”, phong trào “Đại nhảy vọt” phát động toàn dân làm gang thép để đưa sản lượng gang thép lên cao.
 • Đường lối Ba ngọn cờ hồng: nhiều, nhanh, tốt, rẻ.
 • Đại nhảy vọt.
 • Thành lập công xã nhân dân
 • Hậu quả: hàng chục người  chết đói, nhà máy đóng cửa, đời sống nhân dân điêu đứng.
 •  Chính trị: “Đại cách mạng văn hóa vô sản” (5-1966-1968) để lại nhiều hậu quả đau thương, hỗn lọan, tàn phá kinh tế.

5. Công cuộc cải cách mở cửa từ 1978 đến nay 

 • 12-1978 Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới, xây  dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung quốc, lấy  phát triển kinh tế làm trung tâm; thực hiện cải cách và mở cửa nhăm hiện đại hóa đất nước 

 • Đạt nhiều thành tựu to lớn nhất là về kinh tế: tổng sản phẩm tăng bình quân hàng năm 9,6 %; tổng giá trị nhập khẩu năm 1997 tăng 15 lần so với năm 1978, đời sống ngày càng nâng cao.
 • Ý nghĩa: kinh tế phát triển nhanh; chính trị xã hội ổn định; địa vị được nâng cao trên trường quốc tế ; tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc.
 • Đối ngoại: củng cố địa vị quốc tế; bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam và In đô nê xia...; thu hồi chủ quyền ở Hồng Kông ( 7-1997) và Ma Cao (1999).
ADMICRO
ADMICRO

2. Luyện tập và củng cố

Qua bài học này các em phải nắm được tình hình Trung Quốc từ năm 1949 giành được chính quyền như thế nào. Và từ năm 1949 đến nay Trung Quốc có những biến đổi như thế nào.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 4 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 4 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập Thảo luận trang 15 SGK Lịch sử 9 Bài 4

Bài tập Thảo luận trang 16 SGK Lịch sử 9 Bài 4

Bài tập Thảo luận 1 trang 18 SGK Lịch sử 9 Bài 4

Bài tập Thảo luận 2 trang 18 SGK Lịch sử 9 Bài 4

Bài tập 1 trang 20 SGK Lịch sử 9

Bài tập 2 trang 20 SGK Lịch sử 9

Bài tập 1.1 trang 13 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.2 trang 13 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.3 trang 13 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.4 trang 13 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.5 trang 13 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.6 trang 13 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.7 trang 13 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.8 trang 13 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 2 trang 14 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 3 trang 14 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 4 trang 15 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 5 trang 15 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 6 trang 16 SBT Lịch Sử 9

3. Hỏi đáp Bài 4 Lịch sử 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

NONE
OFF