OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Lịch sử 9 Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa


Sau chiến tranh thế giới thứ II tình hình chính trị ở châu Âu có những biến đổi với sự ra đời hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa, còn các nước châu Á, Phi, Mỹ La Tinh như thế nào? Phong trào giải phóng dân tộc diễn ra như thế nào? Hệ thống thuộc địa tan rã ra sao? Xin mời các em học sinh cùng tìm hiểu: Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

 • Phong trào đấu tranh lật đổ ách thống trị của phát xít, thành lập chính quyền cách mạng khởi đầu từ Đông Nam Á:
  • In-đô-nê-xi-a (17/8/1945)
  • Việt Nam (2/9/1945)
  • Lào (12/10/1945).
 • Tại Nam Á: Ấn Độ (1946-1950)
 • Phong trào lan sang Nam Á, Bắc Phi: An Độ, Ai Cập, An-giê-ri…
 • 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập → Gọi là năm châu Phi.
 • Tại Mĩ La Tinh: 1/1/1959, Cu-ba độc lập.

→ Hệ thống thuộc địa tan rã từ giữa những năm 60 của thế kỷ XX

1.2. Giai đoạn giữa những năm 60 đến những năm 70 của thế kỉ XX

 • Ba nước tiến hành đấu tranh giành độc lập:
  • Ghi nê Bít xao: 9.1974
  • Mô Dăm Bích: 6.1975
  • Ănggola: 11.1975

→ Sự tan rã của thuộc địa Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi

 Lược đồ Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai .

( Lược đồ Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai)

1.3. Giai đoạn giữa những năm 70 đến những năm 90 của thế kỉ XX

 • Nội dung: đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Châu Phi
 • Người da đen đã giành được thắng lợi thông qua cuộc bầu cử và thành lập chính quyền
  • Dimbabuê: 1980
  • Nammibia: 1990
  • Nam Phi: 1993
 • Xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc
 • Củng cố độc lập, xây dựng và phát triển đất nước
ADMICRO
ADMICRO

2. Luyện tập và củng cố

Sau khi học xong bài này các em phải nắm được tình hình các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh thay đổi như thế nào từ sau năm 1945 đến nay qua các giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Từ năm 1945 đến những năm 60 của thế kỉ XX. 
 • Giai đoạn 2: Từ những năm 60 đến những năm 70 của thế kỉ XX
 • Giai đoạn 3: Từ những năm 70 đến những năm 90 của thế kỉ XX. 

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 3 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 3 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập Thảo luận trang 13 SGK Lịch sử 9 Bài 3

Bài tập Thảo luận 1 trang 14 SGK Lịch sử 9 Bài 3

Bài tập Thảo luận 2 trang 14 SGK Lịch sử 9 Bài 3

Bài tập trang 14 SGK Lịch sử 9

Bài tập 1.1 trang 10 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.2 trang 10 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.3 trang 10 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.4 trang 10 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.5 trang 10 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.6 trang 10 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 2 trang 11 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 3 trang 12 SBT Lịch Sử 9

3. Hỏi đáp Bài 3 Lịch sử 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

NONE
OFF