OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 26 Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Banner-Video
AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Sau khi đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ hai
  • B. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt kí kết.
  • C. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.
  • D. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.
  • A. Khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
  • B. Khai thác thuộc địa lần thứ hai.
  • C.  Bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ lên phần lãnh thổ Bắc Kì và Trung Kì.
  • D. Bắt đầu xúc tiến việc lập bộ máy cai trị trên toàn Việt Nam.
 •  
   
  • A. Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887).
  • B. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892).
  • C. Cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế (tháng 7-1885)
  • D. Khởi nghĩa Hương khê (1885-1895).
  • A. Tập trung lực lượng đánh thực dân Pháp.
  • B. Chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu của nghĩa quân
  • C. Xây dựng hệ thống chiến lũy để chiến đấu.
  • D. Tất cả các nhiệm vụ trên.
 • ADMICRO
  • A. Tháng 10 năm 1888.
  • B. Tháng 11 năm 1888.
  • C. Tháng 12 năm 1888.
  • D. Tháng 01 năm 1889.
NONE
OFF