OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam khi nào?

  • A. 
   Sau khi đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ hai
  • B. 
   Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt kí kết.
  • C. 
   Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.
  • D. 
   Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF