RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.3 trang 101 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.3 trang 101 SBT Lịch Sử 8

Tổ chức bộ máy nhà nước của Liên Bang Đông Dương gồm có

A. 3 xứ ( Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì)

B. 4 xứ ( Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Lào)

C. 4 xứ Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Cam-pu-chia)

D. 5 xứ ( Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Cam-pu-chia, Lào)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

Tổ chức bộ máy nhà nước của Liên Bang Đông Dương gồm có 5 xứ ( Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Cam-pu-chia, Lào).

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 101 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA