OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài tập 1.1 trang 90 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.1 trang 90 SBT Lịch Sử 8

Cơ sở để phái chủ hiến tổ chức cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế là

A. Ý chí của nhân dân cả nước và của các quan loại chủ chiến tại các địa phương.

B. lực lượng quân Pháp ở Huế rất mỏng

C. Phái chủ chiến nhận được sự hậu thuẫn của nhà Thanh (Trung Quốc )

D. Phái chủ chiến vẫn nuôi hi vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

Cơ sở để phái chủ hiến tổ chức cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế là ý chí của nhân dân cả nước và của các quan loại chủ chiến tại các địa phương.

Đáp án A

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 90 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF