OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài tập 1.4 trang 91 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.4 trang 91 SBT Lịch Sử 8

Đặc điểm nổi bật của phong trào Cân Vương trong những năm 1888-1896 là

A. phong trào chủ yếu diễn ra trên địa bàn Nghệ- Tĩnh

B. phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là các tỉnh Trung Kì, Bắc Kì.

C. Phòng trao diễn ra chủ yếu ở các tỉnh miền núi

D. Phong trào diễn ra chủ yếu ở đồng Bằng Bắc Kì và Nam Kì.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

Đặc điểm nổi bật của phong trào Cân Vương trong những năm 1888-1896 là phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là các tỉnh Trung Kì, Bắc Kì.

Đáp án B

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 91 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF