OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 130 SGK Lịch sử 8

Giải bài 3 tr 130 sách GK Sử lớp 8

Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX?

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết

Nhận xét về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX:

 • Về thời gian: phong trào Cần vương diễn ra trong thời gian dài (từ 1885 đến 1896).
 • Về địa bàn: Phong trào diễn ra trên địa bàn rộng lớn khắp Bắc Kì và Trung Kì.
 • Về lực lượng:
  • Lãnh đạo là các văn thân, sĩ phu yêu nước.
  • Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia (người Kinh, người dân tộc thiểu số, người Lào).
 • Về tính chất: Phong trào Cần vương là phong trào yêu nước chống Pháp bị chi phối bởi hệ tư tưởng phong kiến (vì nó nhằm giúp vua chống Pháp để xây dựng lại vương triều phong kiến).
 • Về phương pháp đấu tranh: chủ yếu nặng về khởi nghĩa vũ trang ít chú trọng đến công tác tuyên truyền, đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị...
 • Kết quả: cuối cùng phong trào Cần vương bị thất bại do so sánh lực lượng giữa ta và địch chênh lệch; sai lầm trong tổ chức lãnh đạo...
 • Ý nghĩa: Phong trào Cần vương thể tinh thần yêu nước, kiên quyết đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta: phong trào đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc...

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 130 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF