RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Bài 26 Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) - Lịch sử 12

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 26 về Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) - Lịch sử 12 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
  • B. Xây dựng và phát triển kinh tế
  • C. Công cuộc đổi mới đất nước
  • D. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng
  • A. Đại hội IV
  • B. Đại hội V
  • C. Đại hội VI
  • D. Đại hội VII
 •  

   
   
  • A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ
  • B. Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước
  • C. Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường
  • D. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
  • A. Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn
  • B. Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả
  • C. Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện 
  • D. Làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Thực hiện Ba chương trình kinh tế
  • B. Phát triển kinh tế đối ngoại
  • C. Kiềm chế được lạm phát
  • D. Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội
  • A. Đất nước đã hòa bình
  • B. Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng
  • C. Đất nước độc lập, thống nhất 
  • D. Miền Bắc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh
  • A. Đại hội IV; Đại hội V; Đại hội VI
  • B. Đại hội V; Đại hội VI; Đại hội VII
  • C. Đại hội VI; Đại hội VII; Đại hội VIII
  • D. Đại hội VII; Đại hội VIII; Đại hội IX
  • A. Lương thực, thực phẩm
  • B. Hàng xuất khẩu
  • C. Hàng tiêu dùng
  • D. Câu A và B đúng
  • A. Đổi mới là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa 
  • B. Đổi mới là không phải thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa 
  • C. Mục tiêu xã hội chủ nghĩa được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp
  • D. B và C đúng 
  • A. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng
  • B. Do những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách, chỉ đạo và tổ chức thực hiện
  • C. Những thay đổi của tình hình thế giới, nhất là trước sự khủng hoảng ngày càng trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
  • D. Cả 3 ý trên
YOMEDIA