RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 24 Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 24 về Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế
  • B. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam
  • C. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước
  • D. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước
  • A. 110
  • B. 150
  • C. 149
  • D. 160
 •  

   
   
  • A. 21-11-1975
  • B. 25-4-1976
  • C. 2-7-1976
  • D. 18-12-1980
  • A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế
  • B. Ổn định tình hình chính trị-xã hội ở 2 miền Nam-Bắc
  • C. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước
  • D. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được
  • B. Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng
  • C. Đất nước đã được độc lập, thống nhất
  • D. Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta
  • A. Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao
  • B. Bọn phản động trong nước vẫn còn
  • C. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu
  • D. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề
  • A. Hàn gắn vết thương chiến tranh
  • B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa
  • C. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước
  • D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia
  • A. 20 triệu
  • B. 21 triệu
  • C. 22 triệu
  • D. 23 triệu
  • A. Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân
  • B. Tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ở các lĩnh vực khác
  • C. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội
  • D. Tất cả đều đúng
  • A. Cuộc tổng tuyển cử của cả nước lần thứ nhất
  • B.  Cuộc tổng tuyển cử của cả nước lần thứ hai
  • C. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung
  • D. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất
YOMEDIA