OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Lịch sử 12 Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975


Bài học nhằm cung cấp cho các em những kiến thức quan trọng như: tình hình hai miền Bắc - Nam sau năm 1975; khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước; hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976).

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau năm 1975

 • Miền Bắc 
  • Qua hơn 20 năm (1954 - 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện
  • Đã xây dựng được những cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.
  • Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc.
 • Miền Nam
  • Đã hoàn toàn giải phóng
  • Cuộc chiến tranh của Mĩ đã gây ra hậu quả nặng nề, nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, bỏ hoang, chất độc hóa học và bom mìn còn bị vùi lấp nhiều nơi, số người thất nghiệp lên tới hàng triệu người...
  • Có nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản, song về cơ bản vẫn mang tính chất của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển mất cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài.

1.2. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước

 • Miền Bắc
  • Đến giữa năm 1976, miền Bắc căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.
  • Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát triển mạnh.
  • Thực hiện nghĩa vụ làm căn cứ địa cách mạng cả nước và nghĩa vụ quốc tế với Lào và Campuchia.
 • Miền Nam
  • Tiếp quản vùng giải phóng.
  • Thành lập chính quyền cách mạng và đoàn thể quần chúng.
  • Tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng v.v., chính quyền cách mạng tuyên bố thành lập ngay sau khi được giải phóng hoàn toàn.
  • Hàng triệu đồng bào được hồi hương, chuyển về nông thôn tham gia sản xuất hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới.
  • Chính quyền cách mạng tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động, tuyên bố xoá bỏ quan hệ bóc lột phong kiến, tiến hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân, quốc hữu hoá ngân hàng, thay đồng tiền cũ bằng đồng tiền mới của cách mạng.
  • Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu cấp bách và lâu dài của nhân dân về lương thực. Các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp, cả những cơ sở bị gián đoạn quan hệ với nước ngoài, đều trở lại hoạt động.
  • Văn hoá, giáo dục, y tế... được tiến hành khẩn trương từ những ngày đầu mới giải phóng.

1.3. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

 • Sau chiến thắng 1975, nguyện vọng của nhân dân hai miền Bắc – Nam là sớm được sum họp trong một đại gia đình, mong muốn có một chính phủ thống nhất, một cơ quan đại diện quyền lực cho nhân dân cả nước.
 • 9/1975, Hội nghị Trung ương Đảng lần 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
 • Từ 15 đến 21/11/1975,  Hội nghị hiệp thương được tổ chức tại Sài Gòn nhất trí hoàn toàn chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
 • 25/4/1976, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cho cả nước, hơn 23 cử chi đi bỏ phiếu, bầu ra 492 đại biểu.
 • Quốc hội thống nhất họp cuối tháng 6 đầu tháng 7/1976 đã:
  • Lấy tên nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/7/1976)
  • Thủ đô là Hà Nội 
  • Quốc huy: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Quốc kỳ: lá cờ đỏ sao vàng
  • Quốc ca là bài Tiến quân ca
  • Thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu ban dự thảo Hiến pháp.
 • 20/9/1977 Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên Hiệp Quốc.
 • Ý nghĩa
  • Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam.
  • Thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã thể chế hóa thống nhất lãnh thổ.            
  • Tạo cơ sở pháp lý để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lãnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa.
  • Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn dân và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.
ADMICRO
ADMICRO

2. Luyện tập và củng cố

Qua bài học này, các em cần nắm những nội dung như sau:

 • Tình hình hai miền Bắc - Nam sau năm 1975 
 • Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 24 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 24 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập Thảo luận trang 200 SGK Lịch sử 12 Bài 24

Bài tập Thảo luận trang 201 SGK Lịch sử 12 Bài 24

Bài tập Thảo luận trang 203 SGK Lịch sử 12 Bài 24

Bài tập 1 trang 203 SGK Lịch sử 12

Bài tập 2 trang 203 SGK Lịch sử 12

Bài tập 1.1 trang 131 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.2 trang 131 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.3 trang 132 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.4 trang 132 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.5 trang 132 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.6 trang 132 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.7 trang 133 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.8 trang 133 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.9 trang 133 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 2 trang 133 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 3 trang 134 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 4 trang 134 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 5 trang 135 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 6 trang 135 SBT Lịch Sử 12

3. Hỏi đáp Bài 24 Lịch sử 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

NONE
OFF