YOMEDIA
10AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 32 Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

  • A. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản
  • B. Chuẩn bị được tiền đề về vốn, nhân công và cải tiến kĩ thuật
  • C. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản, tạo lập được những tiền đề cần thiết cho cuộc cách mạng trong sản xuất
  • D. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn
  • A. Từ đầu thế kỉ XVII
  • B. Từ giữa thế kỉ XVII
  • C. Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII
  • D. Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII
 •  

   

   
   
  • A. Nông nghiệp
  • B. Công nghiệp dệt
  • C. Chế tạo máy móc
  • D. Luyện kim
  • A. Giêm Hagrivơ
  • B. Áccraitơ
  • C. Giêm Oát
  • D. Étmơn Cácrai
 • MGID
  YOMEDIA
  MGID
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sôn nước chảy xiết
  • B. Năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay
  • C. Lao động bằng tay dần dần thay thế bằng máy móc
  • D. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh
  • A. Giêm Hagrivơ
  • B. Áccraitơ
  • C. Giêm Oát
  • D. Xtiphenxơn
  • A. Tốc độ sản xuất tăng vượt bậc
  • B. Biến nước Anh thành “công xưởng thế giới”
  • C. Luân Đôn trở thành trung tâm công nghiệp và thương mại đầu tiên trên thế giới
  • D. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác ở nước Anh
  • A. Tư sản và vô sản
  • B. Tư sản và tiểu tư sản
  • C. Tư sản và quý tộc mới
  • D. Tư sản công nghiệp và thương nghiệp
  • A. Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc
  • B. Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân
  • C. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu
  • D. Quá trình hình thành nền tảng kinh tế chính của xã hội tư bản : công nghiệp và thương nghiệp
YOMEDIA