OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Người phát minh ra đầu máy xe lửa là

  • A. 
   Giêm Hagrivơ
  • B. 
   Áccraitơ
  • C. 
   Giêm Oát
  • D. 
   Xtiphenxơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 21920

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Áccraitơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả là
 • Người phát minh ra đầu máy xe lửa là
 • Kết quả lớn nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là
 • Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
 • Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là
MGID
ON