ADMICRO
01AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 25 Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Hai miền: miền Bắc và miền Nam
  • B. Ba miền: miền Bắc, mâu thuẫn và miền Nam
  • C. Ba vùng: Bắc thành, Gia Định và Trực Doanh
  • D. Ba trấn: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ
  • A. Phục tùng nhà ThanH
  • B. Bắt Lào và Chân Lạp thần phục
  • C. Chủ trương thiết lập quan hệ giao ban với Mĩ
  • D. Thực hiện chính sách “đóng cửa” với các nước tư bản châu Âu
 •  
   
  • A. Do nhân dân không ủng hộ
  • B. Do việc chia ruộng đất không công bằng
  • C. Do ruộng đất công còn quá ít
  • D. Do sự chống đối của quan lại địa phương
  • A. Trọng nông, ức thương
  • B. Trọng thương, ức nông
  • C. Hạn chế phát triển các ngành nghề mới
  • D. Coi trọng thủ công nghiệp và thương nghiệp
 • ADMICRO
  • A. Một số nghề thủ công như làm gốm, sứ, kéo tơ, dệt vải lụa, nấu đường, khai mỏ tiếp tục phát triển
  • B. Thủ công nghiệp nhà nước được tổ chức quy mô lớn với nhiều ngành nghề
  • C. Các làng, phường thủ công trong nhân dân vẫn được duy trì nhưng không phát triểN
  • D. Do chính sách của nhà nước và nhu cầu thị trường nên các mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa không phát triển được
MGID