OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của triều Nguyễn?

  • A. 
   Phục tùng nhà ThanH
  • B. 
   Bắt Lào và Chân Lạp thần phục
  • C. 
   Chủ trương thiết lập quan hệ giao ban với Mĩ
  • D. 
   Thực hiện chính sách “đóng cửa” với các nước tư bản châu Âu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 24325

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Vua Gia Long đã chia đất nước thành
 • Ý nào không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của triều Nguyễn?
 • Nguyên nhân căn bản làm cho chính sách quân điền của nhà Nguyễn không thể thực hiện rộng rãi là
 • Về tổng thể chính sách của nhà Nguyễn về kinh tế là
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
 • Nét nổi bật về tình hình thủ công nghiệp dưới triều Nguyễn là
MGID
ON