OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập Thảo luận trang 190 SGK Lịch sử 10 Bài 37

Bài tập Thảo luận trang 190 SGK Lịch sử 10 Bài 37

“Đồng minh những người cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Hoàn cảnh:
  • Trong những năm sống ở Anh, C.Mác và Ăng-ghen đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa (thành lập năm 1836, ở Pa-ri).
  • Tháng 6-1847, tại đại hội của Đồng minh những người chính nghĩa họp ở Luân Đôn, theo đề nghị của Ăng-ghen, tổ chức này đổi tên thành "Đồng minh những người cộng sản".
 • Mục đích:
  • - "...lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ".

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 190 SGK Lịch sử 10 Bài 37 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Tieu Dong

  A. Do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.  

  B. Do tinh thần đấu tranh chưa kiên định, dễ thỏa hiệp, mua chuộc.  

  C. Do chưa có sự chuẩn bị chu đáo.  

  D. Do giai cấp tư sản đàn áp quyết liệt.
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  A. Do giai cấp tư sản lúc này đã thống trị trên phạm vi toàn thế giới.  

  B. Do giai cấp công nhân đã bước lên vũ đài chính trị như một lực lượng chính trị độc lập.

  C. Do mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng gay gắt. 

  D. Do chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Nguyễn Thị Thu Huệ

  A. Chưa thấy rõ được bản chất của chủ nghĩa tư bản.  

  B. Chưa thấy được quy luật phát triển của chủ nghĩa tư bản.  

  C. Chưa đánh giá được vai trò của giai cấp công nhân.  

  D. Chưa đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hữu Nghĩa

  A. Không có chế độ tư hữu.  

  B. Không có bóc lột.  

  C. Nhân dân làm chủ phương tiện sản xuất.  

  D. Người lãnh đạo làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  Bao Nhi

  A. Là một trào lưu tư tưởng tiến bộ.  

  B. Là sự kế thừa tư tưởng của các nhà triết học Ánh sáng Pháp.  

  C. Có tác dụng cổ vũ những người lãnh đạo.  

  D. Là một trong những tiền đề cho sự hình thành học thuyết Mác sau này.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
OFF