OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 150 SBT Lịch sử 10 Bài 37

Bài tập 3 trang 150 SBT Lịch sử 10 Bài 37

Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai trong các câu sau đây.

□ C. Mác đỗ tiến sĩ năm 23 tuổi.

□  Ăngghen chuyển sang sống ở Anh năm 1842.

□ Biên niên Pháp – Đức là tác phẩm lịch sử nổi tiếng của Mác.

□ Mác và Ăngghen liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa khi sống và hoạt động tại Pháp.

□ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng Lời kêu gọi nhân dân các nước đoàn kết lại.

□ Mục đích của tổ chức Đồng minh những người cộng sản là “… lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ…"

□ “Sự khốn cùng của triết học” do Ăngghen hoàn thành năm 1847.

□  “Tư bản” là bộ sách nổi tiếng của Mác và Ăngghen.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Đ C. Mác đỗ tiến sĩ năm 23 tuổi.

Đ Ăngghen chuyển sang sống ở Anh năm 1842.

S Biên niên Pháp – Đức là tác phẩm lịch sử nổi tiếng của Mác.

S Mác và Ăngghen liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa khi sống và hoạt động tại Pháp

Đ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng Lời kêu gọi nhân dân các nước đoàn kết lại.

Đ Mục đích của tổ chức Đồng minh những người cộng sản là “… lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ…

S “Sự khốn cùng của triết học” do Ăngghen hoàn thành năm 1847.

“Tư bản” là bộ sách nổi tiếng của Mác và Ăngghen.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 150 SBT Lịch sử 10 Bài 37 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Minh Tú

  A. Hệ tư tưởng nông dân.  

  B. Hệ tư tưởng tư sản.  

  C. Hệ tư tưởng trí thức.  

  D. Tất cả các phương án trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  A. Nghiên cứu các tác phẩm kinh điển, đặt cơ sở lí luận cho hình thành học thuyết Mác.  

  B. Đề ra mục đích hoạt động của “Đồng minh những người cộng sản”.  

  C. Học hỏi và tiếp thu những tư tưởng tiến bộ trên thế giới để hình thành chủ nghĩa xã hội khoa học.  

  D. Soạn thảo “Tuyên ngôn Đảng cộng sản - văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học.
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Thảo Thường
  Sự ra đời chủ nghĩa xã hội khoa học
  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • Phạm Lan Anh
  Cho biết những điểm giống và khác nhau giữa chủ nghĩa xã hội không tưởng và chủ nghĩa xã hội khoa học
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • ADSENSE
  lê Lê

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
MGID
OFF