OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 149 SBT Lịch sử 10 Bài 37

Bài tập 1 trang 149 SBT Lịch sử 10 Bài 37

Dưới đây là các mốc thời gian liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của C. Mác và Ph. Ăngghen, hãy điền nội dung phù hợp với các mốc thời gian đó.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

1. Năm 1818,  Mác sinh tại Tơ-ri-ơ ở Đức

2. Năm 1820, Ăng ghen sinh ở thành phố Bác-men (Đức).

3. Năm 1841, Mác đỗ tiến sĩ với luận án xuất sắc về đề tài triết học cổ Hi Lạp

4. Năm 1842,  Mác làm tổng biên tập báo Sông Ranh. Ăng ghen làm thư ký hãng buôn và viết cuốn Tình cảnh giai cấp công nhân Anh, phê phán bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giai cấp công nhân.

5. Năm 1844, Ăng ghen sang Pari và gặp Mác

6. Năm 1847, đại hội “Đồng minh những người chính nghĩa”, theo đề nghị của Ăng-ghen, đổi tên thành tổ chức “Đồng minh những người cộng sản”

7. Năm 1848, Tuyên ngôn Đảng cộng sản ra đời, do C.Mác và Ang-ghen soạn thảo.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 149 SBT Lịch sử 10 Bài 37 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Nguyễn Thanh Trà

  A. Do trình độ nhận thức của các nhà tư tưởng.  

  B. Do khoa học chưa phát triển.  

  C. Do những điều kiện lịch sử khách quan quy định.  

  D. Do chưa dựa vào thực tế phong trào công nhân.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  A. Sự phát triển của phong trào công nhân.  

  B. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng.  

  C. Sự thành lập Quốc tế thứ nhất.  

  D. Sự xuất hiện của Mác và Angghen.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Phan Quân

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Phuc

  A. Phong trào công nhân và chính đảng tiên phong của nó.  

  B. Chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân.  

  C. Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc.  

  D. Lí luận và thực tiễn phong trào công nhân.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  Bình Nguyen

  A. Xây dựng cơ sở vật chất của CNXH.  

  B. Thành lập chính đảng của mình.  

  C. Thiết lập nền chuyên chính vô sản.  

  D. Đoàn kết các lực lượng công nhân trên thế giới.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
ON