OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 7 trang 74 SBT Lịch sử 10 Bài 15

Bài tập 7 trang 74 SBT Lịch sử 10 Bài 15

Vì sao xã hội nước ta thời Bắc thuộc lại có những chuyển biến?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Xã hội nước ta thời Bắc thuộc lại có những chuyển biến vì sự phát triển của nội tại và nhân dân ta  biết tiếp thu những tiến bộ về kĩ thuật sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp của phương Bắc, nhờ đó đã tạo ra sự chuyển biến về kinh tế.
  • Việc tiếp thu chọn lọc những nội dung mới của văn hóa Trung Hoa những vẫn bảo tồn được văn hóa truyền thống cũng đem lại những chuyển biến mới. Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc đã dẫn đến các phong trào đấu tranh chống đô hộ.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 74 SBT Lịch sử 10 Bài 15 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON