OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 74 SBT Lịch sử 10 Bài 15

Bài tập 6 trang 74 SBT Lịch sử 10 Bài 15

Theo em, vì sao trong hơn 1000 năm Bắc thuộc, nhân dân ta vẫn không bị đồng hoá?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Trong 1000 năm Bắc thuộc tuy chính quyền đô hộ áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp những cuộc đấu tranh của nhân dân ta song nhân đân ta biết tiếp nhận và ”Việt hóa” những yếu tố tích cực của nền văn hóa Trung Hoa thời Đường, thời Hán
  • ⇒ Nhân dân ta ko bị đồng hóa, Tiếng Việt vẫn được bảo tồn. Các phong tục tập  quán như ăn trầu, nhuộm răng đen, tôn trọng phụ nữ vẫn được duy trì.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 74 SBT Lịch sử 10 Bài 15 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON