OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 74 SBT Lịch sử 10 Bài 15

Bài tập 4 trang 74 SBT Lịch sử 10 Bài 15

Mục đích của chính quyền đô hộ khi thực hiện chính sách độc quyền về muối và sắt là gì?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Mục đích của chính quyền đô hộ khi thực hiện chính sách độc quyền về muối và sắt là vì đó là hai thứ quan trọng của cuộc sống (bữa ăn thiếu muối thế nào được, thiếu muối thì thiếu iot mất cân bằng trong cơ thể, ốm yếu. Còn trong sản xuất không thể không có công cụ sắt. Thiếu công cụ sắt thì năng suất thấp). Bọn thống trị Trung Quốc làm việc này để dân ta ngu dốt, lạc hậu, nhằm bóc lột, nô dịch, thống trị, dân ta lâu dài, tiến tới đồng hóa dân tộc ta.
  • Đồng thời nhằm duy trì tình trạng sản xuất lạc hậu và ngăn ngừa các cuộc nổi dậy vũ trang của nhân dân ta.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 74 SBT Lịch sử 10 Bài 15 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON