OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 74 SBT Lịch sử 10 Bài 15

Bài tập 5 trang 74 SBT Lịch sử 10 Bài 15

Bằng những kiến thức đã học hãy làm rõ mưu đồ đồng hoá dân tộc và thôn tính vĩnh viễn đất nước ta của chính quyền đô hộ phương Bắc.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Mưu đồ đồng hoá dân tộc và thôn tính vĩnh viễn đất nước ta của chính quyền đô hộ phương Bắc được thể hiện ở các lĩnh vực sau:
  • Về chính trị – xã hội:
   • Tiến hành các đợt di cư ồ ạt từ phương Bắc xuống, cho người Hán sống lẫn với người Việt để đồng hoá người Việt
   • Thông qua các biện pháp tổ chức cai trị, bọn đô hộ cũng đã áp đặt được mô hình tổ chức chính trị, sinh hoạt xã hội, phong tục tập quán và phương thức sản xuất của người Hán lên xã hội người Việt để nhằm làm mất ý thức dân tộc người Việt, mất tinh thần đấu tranh giành độc lập của người Việt.
  • Về văn hoá - tư tưởng:      
   • Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ nho.
   • Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán.
   • Đưa người Hán vào sinh sống cùng người Việt.
 • ⇒ Nhằm mục đích thực hiện âm mưu đồng hóa dân tộc Việt Nam.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 74 SBT Lịch sử 10 Bài 15 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON