OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Trả lời Vận dụng trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Trả lời Vận dụng trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Kể tên một số cơ thể sinh vật mà em không nhìn thấy được bằng mắt thường.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hướng dẫn giải

Các cơ thể có kích thước nhỏ hơn mm, chỉ có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi.

Lời giải chi tiết

Một số cơ thể sinh vật không thể nhìn được bằng mắt thường: nấm, vi khuẩn lao, vi khuẩn E.coli, tảo,...

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Trả lời Vận dụng trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF