OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 19.1 trang 65 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 19.1 trang 65 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Quan sát hình ảnh trùng roi và trả lời các câu hỏi. 

a) Thành phần cấu trúc có màu xanh trong hình bên là gì? 

A. Lục lạp. 

B. Nhân tế bào. 

C. Không bào. 

D. Thức ăn. 

b) Chức năng của thành phần cấu trúc là gì? 

A. Hô hấp. 

B. Chuyển động. 

C. Sinh sản. 

D. Quang hợp.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.1

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã học để phân tích và trả lời.

Lời giải chi tiết

a) Đáp án A.

b) Đáp án D. 

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 19.1 trang 65 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF