OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 19.7 trang 66 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 19.7 trang 66 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Vật sống nào sau đây không có cấu tạo cơ thể là đa bào? 

A. Hoa hồng. 

B. Hoa mai.

C. Hoa hướng dương. 

D. Tảo lục.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã học về cơ thể đơn bào và đa bào để trả lời

Lời giải chi tiết

Tảo lục không có cấu tạo cơ thể là đa bào

Đáp án D

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 19.7 trang 66 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF