OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 19.5 trang 66 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 19.5 trang 66 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Cho hình ảnh hai cơ thể đơn bào dưới đây, hãy nêu điểm khác biệt giữa chúng.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.5

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã học về cơ thể đơn bào và đa bào để trả lời

Lời giải chi tiết

Đặc điểm Trùng roi Vi khuẩn
Loại tế bào Tế bào nhân thực Tế bào nhân sơ
Lục lạp Không có

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 19.5 trang 66 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF