OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 19.4 trang 65 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 19.4 trang 65 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Hãy chọn đáp án đúng.

a) Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ

A. hàng trăm tế bào.

B. hàng nghìn tế bào.

C. một tế bào.

D. một số tế bào.

b)... Cơ thể đơn bào có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. 

A. Không có. 

B. Tất cả.

C. Đa số. 

D. Một số

c) Cơ thể nào sau đây là đơn bào?

A. Con chó. 

B. Trùng biến hình. 

C. Con ốc sên.

D. Con cua.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.4

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã học về cơ thể đơn bào và đa bào để trả lời

Lời giải chi tiết

a) Đáp án C.

b) Đáp án D.

c) Đáp án B.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 19.4 trang 65 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF