OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 19.10 trang 67 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 19.10 trang 67 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Hãy hoàn thành các yêu cầu sau: 

a) Nêu hai đặc điểm khi nói về cơ thể đơn bào. 

b) Nêu hai đặc điểm khi nói về cơ thể đa bào. 

c) Nêu điểm giống nhau giữa cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.10

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã học về cơ thể đơn bào và đa bào để trả lời

Lời giải chi tiết

a) Hai đặc điểm khi nói về cơ thể đơn bào:

-Cơ thể được cấu tạo từ một tế bào; 

- Tế bào có thể là tế bào nhân sơ hoặc tế bào nhân thực. 

b) Hai đặc điểm khi nói về cơ thể đa bào: 

-Cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào;

- Tế bào nhân thực.

c) Điểm giống nhau giữa cơ thể đơn bào và đa bào:

- Đều là vật sống

- Đơn vị cấu tạo nên cơ thể đều là tế bào gồm ba thành phần chính: màng tế bào, chất tế bào và vật chất di truyền (nhân tế bào hoặc vùng nhân).

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 19.10 trang 67 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF